• Русский
  • Azəricə
  • Türkçe

Bizim esas xidmətlərimiz

Açar təhvili saytlar yaradılmasıAçar təhvili saytlar yaradılması Böyük və kiçik ticarət üçün hər cür sayt. Vizit saytı, Mini, Standart və Qonma səhifəsi Vizit saytları Səxsi sayt fərdi əlamətləri olan şəxslər və şirkətlər üçün, şirkət saytı - kiçik və böyük ticarət üçün İnternet-mağaza saytı Məlumat saytı böyük həcmli məlumatı saxalar və təqdim edər, Tanıtma saytı Sizi daha yaxşı tanıdmağa kömək edər və başqa hər çesid saytlar...
Rus dilindən peşəkar tərcümələrRus dilindən peşəkar tərcümələr, peşəkar avropa, şərq dilləri tərcümələri Ticarər üçün hər çesid saytlar, fərdi şəxslərə, təşkilat və dovıət orqanlarına hər mövzuda. Peşəkar şifahi tərcümələr: nümayəndələrin müşayəti, danışıqların tərcüməsi, görüşlərin tərcüməsi. Peşəkar yazılı tərcümələr: texniki sənədlər, müqavilələrin tərcüməsi, hüquqi və mali tərcümələr...

Mağazada 5 yaşlı uşaq əlində ona başışlanmış çəhrayı kağız pul tutur (1,2$ ekvivalenti):
- Hə, mən buna nə ala bilərəm? - yanında olan atası ya əmisi:
- 2 şokolad.
- 3 olmazmı?
- Yo-o. 3 dənə Barni ola bilər.
- Aydındır. Demək 2 şokolad və Barni!

Birinci dərəcə baba və nənə
Birinci dərəcə baba və nənə

Özünə ata-ana tapmaq üsulu

Burada qorxulu bir şey yoxdur deyə düşünərək, nəvəm Yasəmənə (6 yaşlı) danışdım ki,
Soy ağacı
baba və nənələr iki cüt olur, ulu baba və ulu nənələr isə tam 8 nəfərdirlər, yaxşı ki, ulu-ululardan danışmadım, yoxsa 2 rəqəminin dərəcərərindən bəhs etməli olacaqdım...
Soruşdu:
- Niyə belə olur ki?
- Mən, ən yaxşısı, sənə şəkillə izah edim, - deyərək, ata-ana, onların valideynləri, valideynlərin ata-anası şəklinin çəkdim... Qızcığaz bir az fikirləşəndən sonra dedi ki, hər şeyi başa düşdü. Amma mən sxemi yanlış çəkmişmişəm, burada gördüyünüz

Nəsil ağacı uşağın gözüylə

rəsimini çəkdi (mən onu FS köçürdüm). Və sözdə, bu məsələlərdən (özünə ata-ana tapmaq üsulu və başqa şeylər) xəbəri olmayanlar üçün izah etdi (rəsim ruşcadır: başda "Mən" var, sonra "ata-ana", 2 cüt baba-nənə, aşağıdakılar 4 cüt ulu baba-nənə):

1) Əvvəlcə Mən doğuldum;
2) Sonra özümə ata-ana tapdım;
3) Yenə sonra onların baba və nənələri doğuldu;
4) Ən sonda hər birinin baba və nənələri doğuldu.
Vəssəlam. Hər şey çox bəsitdir

Gerçəkdən. Mən də düşünürdum bu qədər baba-nənə hardan alınır ki? Gərək gəzəsən, axtarasan, onları dilə tutasan... Burada isə bir dəfəlik hamısı hazırdır!
Baş səhifəyəBaş səhifə

 

Axtarış

Hər çesid saytlar yaradılması

Açar təhvili saytlar yaradılması Ticarət üçün Hər çesid saytlar. Mini Vizit saytları Standart Vizit saytları və Qonma səhifəsi saytı Səxsi sayt Şirkət saytı İnternet-mağaza saytı və həmçinin Məlumat saytı Tanıtma saytı Kompüter xidmətləriKompüter xidmətləri