• Русский
  • Azəricə
  • Türkçe
\

Bizim esas xidmətlərimiz

Açar təhvili saytlar yaradılmasıAçar təhvili saytlar yaradılması Böyük və kiçik ticarət üçün hər cür sayt. Vizit saytı, Mini, Standart və Qonma səhifəsi Vizit saytları Səxsi sayt fərdi əlamətləri olan şəxslər və şirkətlər üçün, şirkət saytı - kiçik və böyük ticarət üçün İnternet-mağaza saytı Məlumat saytı böyük həcmli məlumatı saxalar və təqdim edər, Tanıtma saytı Sizi daha yaxşı tanıdmağa kömək edər və başqa hər çesid saytlar...
Rus dilindən peşəkar tərcümələrRus dilindən peşəkar tərcümələr, peşəkar avropa, şərq dilləri tərcümələri Ticarər üçün hər çesid saytlar, fərdi şəxslərə, təşkilat və dovıət orqanlarına hər mövzuda. Peşəkar şifahi tərcümələr: nümayəndələrin müşayəti, danışıqların tərcüməsi, görüşlərin tərcüməsi. Peşəkar yazılı tərcümələr: texniki sənədlər, müqavilələrin tərcüməsi, hüquqi və mali tərcümələr...

Evin içəri işlərinin görülməsi: faydalı məsləhətlər

İçəri işlər ara divarlarının qoyulması ilə başlanır. Evin içərisi düzəldirikAra divarlar - evin müxtəlif otaqlarını ayıran daşımaz divarlardır (ağırlıq daşıyan divarlar, içəridə varsa, evin eşik divarları ilə bərabər tikilir).

Evin döşəməsinin düzəldilməsi

tikintinin mühüm mərhələsidir. Döşəmə taxta əsaslı və ya beton əsaslı olur. Taxta döşəmə tirlər üzərinə elə düzülür ki, təmiz döşəmə taxtaları düzülərkən onlar lazım olan hesab yüksəklində yerləşsin.
Beton əsas çox qatlıdır. Qalınlığı 3-5 sm. olan birinci qat quru, 20 sm. qalınlığındakı sıxışdırılmış qum "döşəyi" üstünə qoyulur. Sonra hidro izolə edici təbəqə sərilir. Bu təbəqə, kənarları isitmə lampası ilə yapıdırılan ruberoid zolaqlarından da hazırlana bilər. Sonra ara qatı qoyulur. Bunun üçün keramzit və ya bənzər materiallardan istifadə edə bilərik. Köpük plastın və digər yumşaq materialların istifadə edilə bilməsi haqqında rəy vardır. Mənim zənnimcə bunlar olmaz. Amma yumşaq materialları istifadə edən arxadaşlar mütləq onun üstünə dəmir armatur (barmaqlıq) qoysunlar (çapı ən az 10 mm. olan). Son təbəqə ara qatı üstünə layihə hündürlüyünə qədər tökülür, yenə də altına hidro izolə edici təbəqə qoyulması məsləhətdir. Bu etapda öz-özünə səviyyəsi düzələn inşaat materialları istifadə edilməsi məsləhət görülür. Evin içərisi işləriƏn üst təbəqə laminat və ya kafel ola bilər. Ara divarlarının qoyulması, sonra evin döşəməsinin düzəldilməsi ardıcıllığını pozmayın.

Evin içəri işlərinin görülməsi mərhələsində, layihədən asılı olaraq divarların suvaqlanması və ya başqa qatla qapanması (plastik, "vaqon taxtası" v b.) ola bilər. İçəri suvaği texnikasına görə eşik suvağından fərqlənmir. Amma materialı başqadır. Yenə bu işdə satıcının köməyindən istifadə edə bilərsiniz. Əlavə olaraq qapı və pəncərə meyillərini düzəltməyi öyrənməlisiniz. Bu suvaqın meyli 3-5% dən az olmamalıdır.

Elektrik telləri, sahiblərin tələbləri nəzərə alınmaqla, yaxşı mütəxəsislər tərəfindən və ya onların nəzarəti altında çəkilir. Kabel seçmə, bilavasitə şəbəkəyə bağlama yalnız mütəxəsis tərəfindən görülür.

Baş səhifəBaş səhifəyə

Axtarış

Hər çesid saytlar yaradılması

Açar təhvili saytlar yaradılması Ticarət üçün Hər çesid saytlar. Mini Vizit saytları Standart Vizit saytları və Qonma səhifəsi saytı Səxsi sayt Şirkət saytı İnternet-mağaza saytı və həmçinin Məlumat saytı Tanıtma saytı Kompüter xidmətləriKompüter xidmətləri

Səhifə yenilənmə mərhələsindədir(ətraflı)