• Русский
  • Azəricə
  • Türkçe
Web site tasarımı, uzman tercümeler, sanatçılık alanları

Bizim esas hizmetlerimz

Anahtar teslim Websiteler tasarımıAnahtar teslim Websiteler tasarımı Büyük ve küçük ticaret için her çesit website. Vizit websitesi Mini, Standart ve Konma sayfası Vizit websiteleri Özel website kendi sıfatı olan şahıs ve firmalar için, şirket websitesi ufak ve büyük ticaret yapanlara İnternet-mağaza websitesi Enformasyon websitesi büyük hacmdeki bilgiyi saklayarak gösterir. Tanıtma websitesi Sizi daha iyi tanımaya yardımcı olur ve başka her çesit website...
Rus dilinden peşekar tercümelerRus dilinden peşekar tercümeler, peşekar avropa, şerq dilleri tercümeleri Ticarer üçün her çesid websiteler, ferdi şexslere, teşkilat ve dovıet orqanlarına her mövzuda. Peşekar şifahi tercümeler: nümayendelerin müşayeti, danışıqların tercümesi, görüşlerin tercümesi. Peşekar yazılı tercümeler: texniki senedler, müqavilelerin tercümesi, hüquqi ve mali tercümeler...

Ev neyin üstünde duruyor?

çağdaş evdarlık, günümüzde, evin ve ailenin esasları tehlike altında Evdarlık: evin idaresi nazik kadının elindedirolduğu bir zamanda, son derece gereklidir. Bakım ve idare tercübesi, hem de ki uzun tecrübesi olan adamın değeri sonsuzdur. Biz Sizin dikkatınıza evdarlığın sırlarını sunarak, nasıl ekonomi yapmak gerektiğinden, az mikdarı nasıl çok göstermekten, kendi gücümüzle nasıl elbise yapmaktan, nasıl el altında olan yiyecekle, tadı, görünüşü, ve özellikle kalitesi ile restorant yemeklerinden yüksek olan yemek hazırlamaktan bahs edeceğiz.
Ev işleri nasıl teşkil edilmelidir ki, çocuklar gurur getirsin, memnunlukla yardım etsin, evde her zaman temizlik, rahatlık ve güvenlik olsun? Kadın nasıl her şeyi vaktinde yetiştirsin ve sevimli eşi için en güzel kadın olarak kalsın? Saytımızda bu sorulara cevab vermeğe çalışacağız. Yazılanlar gerçekten

Ev neyin üstünde duruyor

sorusuna cevab veriyor. İşte bu çağdaş evdarlık demekdir.

Ekonominin en bwyük sırrı

budur ki, her zaman pahalı eşyalar, yemekler kaliteli olmuyor. Daha doğrusu fiyat kaliteden asılı de]il. Fiyat bir kaç ölçütten asılıdır, bunların içinde son rol oynamayan alış fiyatı, ek masraflar ve pazar isteği vardır. (Çok zaman fiyatı mal alındıkca yükseltiyorlar). Ona göre de her hangı mal alırken onun terkibine, hazılmanma teknolojisinine bakın, imkan dahilinde önceden üretici hakkında bilgi alın, hemen terkip hakkında okuyun. İstediğiniz eşya hakkında her şeyi bildikden sonra, o zaman Siz aynı özelliklere malik olan mallar içinde en ucuzunu seçe bilirsiniz. Bu da ekonomili mal almanın esasıdır. Çok zaman ucuz mallar, esas parametrelerine göre pahalı "rakiplerinden" daha iyi ve faydalı oluyor. )
Altın orta nası bulunuyor
sorusuna cavab vermenin ve bizim okuyucuların terkibini tayin etmenin tam zamanıdır. Elbette, Siz anlıyorsunuz ki, makalemiz karın kulları ve neyin pahasına olursa olsun, en ağır fiyatlı malları almağı seven okuyucular için değil. Bilerek kendi sağlığına zarar vuranlar başka sayt araya bilir, tahminen kendini mahv edenler klubü gibi. Bilmediği için çok yiyen arkadaşlara bizim Sağlıklı hayat terzi sayfamızla tanış olmağı tavsiye ediyoruz. Ümit ediyorum gerisini okuyanlar kendi hoşuna evdar olan, hem de sağlıklı hayat terzinin prinsipleri ile tanış olan insanlardır. Devam ederken, az mikdarla nasıl keçinmek olur mevzusunda diye biliriz ki, her şeyde, yemekde de, kullanım eşyalarında da, alışkanlıklarda da, heddini bilmek iyidir. Çünkü, ne olursa olsun, heddinden ziyade kullanmak ancak zarar getire bilir. Doğu deyilişlerinin incisi olan büyük azeri şairi Nizami Gencevi'nin sözlerini yerinde hatırlatmak isterdim:
Bir inci saflığı varsa da suda,
Artık içilende dert verir su da.

Az mikdar mahiyet olarak kötü demek değildir. Yalnız cenab Allahdan gelen: akıl, iyimserlık, yakınlara sevgi, namus, vicdan, gayret, merhamet, özgelerine acıma ve diger anlayışlar hudutsuz ola bilir. Kalan her şey akıllı, ölçülü sınırlamaya maruz kalmalıdır. En iyisi her kesin bildiği altın ortadır. Ama altın orta nası bulunuyor? Bu boş soru değil. Çünki sohbet matematik ortadan gitmiyor. Bu ölçü en küçük değerle en büyüğün arasında yerleşiyor. Arabanın yağ seviyesi gibi. Günümüzde bu anlayış yalnız insanlığın güçlü yarısı için değil, çoğu araba kullanan nazlı hanımlarımız için de aydındır. İki çizgi arasında - ne en küçüğe çok yakın, ne de en büyüğe. Altın ona göre diyorlar ki, o her kes için uyar, fiziki yeri çeşitli insanlar için farklı olsa da. Her şahıs bu ölçüyü özel olarak kendisi için bulur. Ama mutlaka bulur.

Kendi ellerinizle elbise hazırlamak için enstitü bitirmesine gerek yoktur. Kurslarda ders görmekle bilgi almak, hatta kendine eğitim yolu ile öyrenmek bile mümkündür. Mühüm olan isteğin ve vaktin olmasıdır. Elbise biçimi ve tikişi - yalnız para ekonomi edilmesi demek değil, hatta daha büyük derecede kadın için kendini ifade etmek sahasi ve ilham kaynağıdır. Hiç kim Size ne lazım olduğunu Sizin kadar bilemez. Bu güzel cins için güzel de yaratıcılık nevidir.

Genç ev hanımları çok vakit yemek hazırlamakdan korkuyor ki, alınmaz ve ya hoşa gitmez. Ev yemeğini restorant yemeği ile mukayiseden sohbet gederken tam dehşet bürüyor. Sizi sakin ede bilirim. Hiç korkulu bir şey yoktur. Her şey düşündüğünüzden basittir. Kendi gücünüze inanın, işe, temiz ruh ve maksatlarla yanaşın (bu her bir işe aittir) ve istediğiniz netice mutlaka alınır. Ev yemekleri reseptlerini öğrenin, anneyle, ninieyle, teyzeyle, varsa, daha tecrübeli kız arkadaşınızla danışın. Elbette, yemek deneme sahası değil. Ancak yeni bir netice almak çabaları fena olmaz. Önemlisi temiz ruhdur. O zaman en basit reseptler de mucize yapar. Sevgi ile, yakınlarına olan bakım hevesi ile hazırlanmış olan yemek lezzetli de olacak, hoşa da gidecek.
Restorant yemeği hiç bir zaman ev yemeği ile rakabet yapa bilmez. O resmidir, sanayi karakterlidir, özgedir. Ne kıyafetine giydirseler bile. Onun kendi yüzü yokdur, "özel siparışle" hazırlansa da. Restorantta devamlı yemek yiyenler ailesiz zenginlerdir. Mukayise için: dünyada pahalı, parıltılı, azemetli adlı oteller var. Aileler ise kendi evlerinde yaşıyor. Hiç bir zaman, hiç bir otel evi evez edemez. Ve çok şükür Allaha!

Evdarlık/el işleri hakkında danışmanlık

Yukarıda sayılan bütün sorularda ve daha sayılmayan başka sorular hakkında biz, birinci sırada insanlığın güzel yarısına danışmanlık yapa biliriz. Bu hiç de o demek değil ki evdarlık yalnız kadın işidir. Güclü cinsin temsilcileri de bize müracaat ede bilir.

Biz ağaç üzerdinde oyma hakkında meslek danışmanlığı yapa biliriz. Özel ders öğretilmesini teşkil ede biliriz, material ve aletlerin özellikleri hakkında, oyma tekniği hakkında danışa biliriz. Genç ağaç oyma heveskarlarının karşılaşdığı çeşitli poblemlerin giderilmesinde yardım ederiz.
Evdarlık/el işleri hakkında danışma bizim elektron adresimize yazmakla alına bilir.

Ana sayfaAna sayfaya