Ev yönetimi ve tasarruf

Evi diktikden sonra onun bütün hayat faaliyetini idare etmenin tam zamanı geldi.

Evin idaresinin otomatikleştirilmesi projesi

. İlk önce demek istiyorum ki, Evin idaresi

yönetim alanlarının ve şüreçlerinin listesi

daha projelendirme aşamasında düzenlenmelidir. İrtibat elememanlarının doğru ve düzgün çekilmesi, ve sonradan inşaat zamanı kurulması bundan çok asılıdır. Önce paylaşım dolaplarında yerleştirilen elektrik otomatları hakkında konuşalım. Otomatların adı elektik anahtarları veya

otomatik elektik anahtarları

ve onların görevi bütün elektrik şebekesinin heddinden fazla yüklenmesinden ve kısa devre cereyanlarından korumaktır. Paylaşım dolaplarının sayısı evin planından asılı. Özel evlerde giriş paylaşım dolabıpaylaşım dolabı ve her katın kendi paylaşım dolabı takılması tavsiye ediliyor. Nemişliyi çok olan odalara giden hatlara hessaslığı yüksek olan otomatik elektik anahtarları takmak gerekiyor.
Sonra, ısıtma sistemindeki

sıcaklığı ayarlayan idare cihazları

ve uzaktan idare etme sistemi sayıla bilir. Misal üçün oda termostatı gaz sobasının iş rejimini tanzimlemeye, evin içinde tayin edilmiş sıcaklığı saklamaya imkan veriyor. Termostat evde rahatlık yaratmaya, yakıt malzemelerinin kat-kat tesarrüf yapılmasına imkan veriyor. Termostata, sahiblerinin devamlı yaşamadığı şehir dışı evlerde daha çok ihtiyaç vardır. Evde yaşamadığı günlerde sahibler, ısıtma borularının donmamasını temin eden mümkün kadar aşağı sıcaklık seçerek (ben 8oC koyuyorum), daha çok tasarruf yapa bilirler.
Sıcaklığı ayarlayan idare cihazları

uzaktan idare etme sistemi

sıcaklığı ayarlayan termostatile bağlı olmazsa, tam otomatlaştırmadan bahs edilemez. Günümüzde, internetle çalışan uzaktan idare etme sistemi (smartfon, tablet, bilgisayar ve s.), hatta yalnız mobil irtibat sistemi ile çalışanlar, öyle hayalleri gerçekleştiriyor ki, yakin geçmişte onları akıla bile getiremezdik, belki fantastik filmlerde uydurula bilirdi. İnternet şebekesine bağlı olan ısıtmayı uzaktan idare etme sistemi işlevseldır, rahattır ve masraflarını çabuk kurtarandır. Onunla şehir dışindakı evde yaşamak daha hoş ve tehlikesiz ve kat-kat ucuz oluyor.
Ev yönetimi ve tasarruf için çok sistem var. Yukarıda biz onların esas nevlerini ele aldık. Akıllı ev sistemi denilen yönetim aracının imkanları zaten sonsuz ve o her gün daha geniş kullanılmaktadır.

Akıllı ev sistemi

- kolay ayarlanan ve çevik değişen sistemdir ki, ona yeni ısıtma sistemini, uzaktan idare sistemikoruma sinyellerini tanzimleyen, işıkları yakıp-söndüren, kapıları, pencereleri açıp-kapatan, kehve makinasını, televizyoru ve s. idare eden cihazlar, bölümler ilave etmek mümkündür. Evin idaresi mobil telefon veya bilgisayar vasıtası ile gerçekleştiliyor. El yönetimi imkanı saklandığı için, istediğiniz zaman her hangi cihazı elle yönete bilirsiniz. İnternet kesilirken Akıllı ev sistemi işini davam ediyor. Akıllı ev chazları listesine kolayca eve duman dolmasını ve su taşmasını aşkar ediciler, kapı ve pencerelere manyetik kontaktlar, telsiz prizler ve bir çok imkanlar ilave edile bilir. İlave edilen unsürler otomatik olarak ayarlanıyor ve çalışmaya başlıyor.
Onlarsız geçinmek zor olan gözetleme kameraları hakkında ayrıca

yönetim ve tehlikesizlik

bolümü yazdık. Gözetleme kamerasıGözetleme kameraları, zannımca, artık reklama ehtiyaç değil. Çağdaş kameralar, onlardan talep olunan her şeyi becerıyor. En düşük talepler olan iyi görüntü, gece vakti çalışma imkanı (infra kırmızı ışınlı), hareketi aşkar etmek, uzaktan bakmak, arşiv yazılarının saklanması için hafıza ve s. en ucuz kameralar bile cavap veriyor.

Ana sayfayaAna sayfaya

debug