Evi sıfırdan kendimiz yapıyoruz

Kendimiz dikiyoruzKendi ellerimizle bina yapılmasından ilginç iş bulmak zordur! Bütün işler - projelendirme ve temelden çatıya kadar inşaat.
Biz artık arsayı işaretledik. Eğer giriş bölümünü okumadınızsa şimdi okuya bilirsiniz. Sonra

evin yere bağlanması

talep olunuyor. "Evin yere bağlanması" anlamı - binanın konturünün yerde bir-birinden 1-1,5 m. aralı ve yapının gelecek duvarlarından 1 m. uzaklıkta çakılan çubuklarala çizilmesi demekdir. Yere bağlamayı bütöv hisar şeklinde yapmak ve ya çubukları bir-birine iki sıra iple bağlamak olur.
Sonrakı etap bağlantının içinde

çayırın temizlenmesi

ve toprağın düzeltilmesı olacak. Böylelekle evin "sıfır" seviyesini işaretlemiş oluyoruz. Gelecekde projede veya yerdeki işaretlerin tümü ışbu "0" seviyesine nisbeten gösterilecekdir ("+" ve ya "-" işaretli). Temel "sıfır"dan aşağıda yerleşiyor. Temel işleri de işaatta "sıfır etapı" adlanıyor. Ümit ederim bu iki anlamı karıştırmadık. İştiye karıştırsak, bir yerde çözeriz.
Sonrakı etap bağlantıya "dayanarak",

temelnin çizilmesi

ve kazı işleri. Bodrum, kazma ve diger yer katlarını unutmayınız. Projede varsa, onlar şimdi yapılmalıdır. Evi sıfırdan kendimiz yapıyoruz ya, her şeyi göze almalıyız. İnşaatın gidişinde, istediğiniz etpta projeye değişiklik yapılması lazım olabilir. Bu normal durum. Ama tembellik etmeyin, değişikliklerin hepsini kağıda (kompütere) geçin, çünkü değişiklikler, büyük ehtimalle başka etplara da tokur. Bu gerekli ozenlik tedbiri Sizi gelecekte büyük uyuşmazlıktan kurtarir.
Sonra temel yapılması -

temelin dökülmesi veya örülmesi

, o cümleden alt katların duvarlarının yapılması geliyor. armatürü kendi gücümüzle yapıyoruz
Res. 1
Duvarların örülmesinde tuğla, taş, hazır bloklar kullana biliriz, ya da temeli betondan döküyoruz. Gösetilen malzemeleri (ve başkalarını da) kombine ede biliriz. Not edelim ki, söz temelden gidiyor, onun dayanıklı olmasına bütün binanın kaderi bağlıdır. Temelin dökülmesi veya örülmesi hesapların yapılmasında, malzemelerın seçilmesinde ve işin icrasında büyük sorumlilik talep ediyor. Temel duvarları örürken taş ve sert tuğla kullanın. Beton karışımını temel reseptine tam uygun hazırlayınız. Bu işde "göze yarı" değerlendirmelere kesinlikle yol verilemez. Temeli kendimiz dökerken, temel bloklarının kuruluşunu iyice öğrendikten sonra döküle bilr. Her dökümde bol-bol armatür veya taşlar kullanılıyor.
Armatürun çok büyük mikdarda çeşitli nevleri var. Onlar markalanmış, sınıflanmış ve istenilen, kiçik-büyük şehirde serbest satın alına bilir. Biz hazır armatür almak imkanı armatürü kendi gücümüzle yapıyoruz
Res. 2
olmayanlara, nasıl armatürü kendi gücümüzle yapıyoruz mevzusunun esas noktalarını ele alalım. En geniş yayılmış armatür çubuğu 12 mm çapında ve üstü dalgalıdır. (Çubukların işaretlenmesi А240, А300, А400,...(eski işareti А-I, А-II, А-III...) А 240 (А–I) - bu düz demir çubuktur. Rakamlardan sonrakı "С" harfi, bu armatür çubuğunun elektrikle kaynak edilmesi mümkündür demektir, "К" harfi gerilim altında çatlamaya dayanıklılığı gösteriyor. Eğer biz

armatüru kaynaksız bağlamak

istiyorsak, ev şaraitinde adeten böyle oluyor, o zaman gösterilen herflerin önemi yoktur. Çubuk üzerindeki dalgaların esas nevleri halka şekilli, orak şekilli ve ya ikisinin kombinesidir. Karışık, büyük ağırlığa maruz kalacak ortü ve bloklar hazırlamayı düşünenler armatür kullanımının özellikleri ile yakından tanış olmalıdır. Normal hallerde А 300 (А–II) ve bundan yüksek armarür sınıfı bizim işimize yarıyor. Armatürun bağlanması için çapı 1.2 mm-den az olmayan yumşak tel kullanılıyor. armatürun "çarpazına" halka ve ya "U" şekilli hazırlanmış parça koyarak, özel çengelle (resiin 2) ve ya penseyle burup, sıkıyoruz. Bağlamak yerine sadece plastik sıkaçları kullanmakla da sıka bilirız. Ancak metal tel daha tercihlidir. Özel armatür zımbaları daha mevcuttur. Bağlanmış armatür ağı (barmaklığı) özel dayaklar üstüne (fotograf 1) ve ya kendimiz düzelttiğimiz 30х30, 30х40 ölçülü profil borularından kesilmiş, talep olunan yüksıklikdedi altlıklar veya taşlar üstüne koyuluyor.

Karışık şekilli armatür şebekesi

dokurken de yukarıda tasvir edilen prinsip saklanılıyor. Bunun armatürü kendi gücümüzle yapıyoruz
Res. 3
yanısıra ek alet ve elle yapıla bilen profil tipleri gereke bilir. Meselen, duvarla temel arasındakı beton katı (kemer) yaparken lazım olan karkasın hazırlanması amacı ile, 4 mm ve daha kalın çaplı telden gerek olan sayıda dörtgen bağ dayakları yapıyoruz (her 40-60 sm-den bir bağlanması hesabı ile). Şebekenin bitisık/kesişme yerleri yukarıdakı gibi bağlanıb, sıkıştırılıyor. Ancak üç ölçülü bağlara mahsus olan zorlik derecesi ilave olunuyor. Düşünüyorum, iki ölçülü teknolojiyi benimseyen arkadaşlar, üç ölçülüğün de üstesinden gelir. Çizi 3 de şebeke dokunmasının şoması gösterilmişdir. Resmin çıkarılan büyütmelerinde dörtgenlerin birleşim yerleri ayrca gösterilmiştir. Tecrübede bir defa burmak yeterlidir.

Ana sayfayaAna sayfaya

debug