Sürücülük bacarığını təkmilləşdirmə dərsləri

Maşın həvəskarlarına: sürücülük və təmir məsələləri Hərəkat qaydalarıını bilmədən, maşının quruluşunu bilmədən, onun bu və ya başqa bir halda özünü necə aparacağını bilmədən maşın sürmək olarmı? Adi Avto məktəblərdə və kurslarda nəyi öyrətmirlər?

Avto maşin sürmək dərsləri

artıq sürücülük kursunu bitirərək, DAM də müvəffəq imtahan verərək vəsiqə almış və yaxşı olardı ki bir neçə illik stajı olan sürücülər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Burada böyük sürücülük təcrübəsi olnan sürücünün məsləhətləri verilir. Məqalə həqiqi sürücülük stajı (vəsiqə aldığı gündən deyil, daimi sürməyə başladığı gündən) ən az 3 il olan sürücülər üçün daha faydalı olar. Sürücülüklə əlaqədar olan, həyatda rast gəlinən, adi kurslarda keçilməyən bir çox gerçək hadisələr təsvir edilir, onların izahı, səhvlərin təhlili və düzgün cavablar verilir. Vəsiqəsini öz gücü ilə almayan "yoldaşlar" heç narahat olmasınlar, özlərini gücə salmasınlar. Hesabı bilməyən cəbri öyrənə bilməz. Sürücülük bacarığını təkmilləşdirmə dərsləri bünövrə bilikləri üstünə əlavə edilə biər. Bünövrəsiz ev olmaz.
Oz əllərimizlə avtomobili təmir etmək üçün

Məsləhətlər

. Təcrübə, bilirsiniz, bir gündə gəlmir. Maşının təmiri işində bəzi sadə məsələlərin cavabını tapmaq üçün bəzən çox vaxt sərfi tələb olunur. Onların cavablarını bilmək Sizi pul və vaxt məsrəfindən qorumaqla, səhhətinizi də qoruyar. Təmir üçün hansı alətlər istifadə olunur? Hansı əlavə bilik və təcrübə lazımdır? Bu başlıqlarda biz özü maşını təmir etməyi sevən, yaxud təmit etməyə məcbur qalan arxadaşlara kömək etməyə çalışacağık. Məqaləni sadəcə maraqlananlar da oxuya bilər. Oz əllərimizlə avtomobili təmir haqqında çox yazılsa da, biz materialın öz oxucularını tapacağını və faydalı olacağını düşünürük.

Baş səhifəBaş səhifəyə

=======
debug