Təkrarsız əl işləri:

 • Ağac üzərində naxış oymaEvin içini bəzəmək üçün əşyalar: çərçivələr, pannolar, heykəllər. Divar bəzəyi naxışlar və elementlər, nərdivən bəzəkləri, yataq otaqları üçün və s.
 • AlətlərAlətlərin seçilməsi: kəsərlər, qurğu və avananlıq
 • Ağac seçilməsi və güvənlikAğac növlərinin seçilməsi, materilın keyfiyyəti və işin təhlükəsizliyiкачество материала и безопасность работы
 • Əl işləri nümunələriSizə əl işləri nümunələri təklif edirik, qalereya-sərgi

Təkrarsız əl işləri

Nadir əl işləri örnəkləri: Əl işi: ağacda naxış oyma və bədii tikiş

Ağac üzərində bədii naxış qoyma, qadın paltarının tikişi, naxışı

, zövqlə paltarın bədii naxışlarla bərpası və digər işlər.

 • Ağac üzərində bədii naxış oyma
 • Evin içini bəzəmək üçün əşyalar: çərçivələr, pannolar, heykəllər. Divar bəzəyi naxışlar və elementlər, nərdivən bəzəkləri, yataq otaqları üçün və s.

  Elementlər düz, qabarıq və üç ölçülü (həcmli) ola bilər. Düz elementlərə pərcərə ətrafı, qapı, divar bəzək ünsürləri və diqqətin əşyanın qabarıqlığında deyil şəklində, naxışında toplandığı başqa elementləri aid etmək olar. Amma buna baxmayaraq, "relyeflilərlə düzlər" arasında aydın görünən ayırıcı xətt çəkmək çətin olar. Onlar hər hansı bir cəhətcə bir biri ilə kəsişir.

  Sırf qabarıq elementlərə adətən divar və səth oyma şəkilləri, masa üstü bəzək elementləri, mətbəx əşyaları (qaşıq, parç, altlıqlar, qapaqlar) və s. aiddir.

  Üç ölüçülü elementlər - aydındır ki, heykəllər, ev və baxça üçün düzəldilən müxtəlif həcmli tətbiqlərdir. Bunlara həmçinin nərdivən boyu N.K. İlk Görüşgücləndirici, dayaq elementləri - dəstəklər, dirəklər, kürəciklər, çəpər qoruqluqları və bədii mebel əşyaları aid edilə bilər.

  Taxtadan düzəldilmiş bədii bəzək əşyalarının tətbiq sahəsi və müxtəlif şəkilləri çox genişdir. Bu genişliyi yalnız sonsuz insan fantaziyası ilə əhatə etmək olar. )

 • Qadın paltarının tikişi, naxışı, bəzənməsi
 • Əl işləri ustası xanım, fərdi qadın paltar və papağı tikilməsi, hamar, qabarıq və çarpaz naxış tikişi, paltarın bədii naxışlarla bərpası üzrə metodik kömək edər.

Baş səhifəBaş səhifəyə

Məlumat və əyləncə

Məlumat və əyləncə
debug