• Русский
  • Azəricə
  • Türkçe
Saytalar yaradılması, peşəkar tərcümələr, yaradıcılıq sahələri

Bizim esas xidmətlərimiz

Açar təhvili saytlar yaradılmasıAçar təhvili saytlar yaradılması Böyük və kiçik ticarət üçün hər cür sayt. Vizit saytı, Mini, Standart və Qonma səhifəsi Vizit saytları Səxsi sayt fərdi əlamətləri olan şəxslər və şirkətlər üçün, şirkət saytı - kiçik və böyük ticarət üçün İnternet-mağaza saytı Məlumat saytı böyük həcmli məlumatı saxalar və təqdim edər, Tanıtma saytı Sizi daha yaxşı tanıdmağa kömək edər və başqa hər çesid saytlar...
Rus dilindən peşəkar tərcümələrRus dilindən peşəkar tərcümələr, peşəkar avropa, şərq dilləri tərcümələri Ticarər üçün hər çesid saytlar, fərdi şəxslərə, təşkilat və dovıət orqanlarına hər mövzuda. Peşəkar şifahi tərcümələr: nümayəndələrin müşayəti, danışıqların tərcüməsi, görüşlərin tərcüməsi. Peşəkar yazılı tərcümələr: texniki sənədlər, müqavilələrin tərcüməsi, hüquqi və mali tərcümələr...

Maraq və xidmət çevrəsi

Saytımız geniş spektrli xidmət məsələlərini işıqlandırmaq məqsədi ilə və müəlliflərin həyatda müxtəlif sahələrdə topladıqları təcrübəni bölüşmək məqsədiylə yaradılmışdır. Biz, Sizin saytımızda rast gəldiyiniz müvzuları müzakirə etməyə hazırıq. Həçinin, yeni mövzular haqqda və daha hansı mövzuları görmək iistəklərinizi məmnunluqla qəbul edərik.

Biz, diqqətinizə çatdırilan maraq və xidmətlərlə əlaqədar olararaq, Sizə gerçək kömək göstərməyə hazırıq. Siz könlünüzü daha yaxın olan istədiyiniz mövzunu seçə bilərsiniz. İmkan daxilində Sizə məsəhət verməyə, həmçinin hər hansı konkter məsələdə xidmət göstərməyə çalışarıq.

solare Avto həvəskarlarına İnşaat Əl işləri Sayt yaradılması Bilgisayar Xidmətləri
Əsas xidmətlərin rəsim-xəritəsi

Diqqətinizi saytımızın çox dilli olduğuna yönəltmək istərdik. Əgər Siz həmin məlumatları oxuyarkən çətinlik çəksəniz, başqa dil seçə bilərsiniz.

Bu saytda, müxtəlif peşə sahibləri, müxtəlif görüşlü və bilikli insanları maraqlandıran və ya maraqlandıra biləcək bildiyimiz materialların çoxunu aydınlatmaq istədik. Gördüyünüz şəkildə saytın əsas mövzuları göstərilmişdir: şəkil həm də əlavə mövzu göstərici xəritədir. Mövzularımızın tam siyahısı, saytla tanış olduqca tədricən qarşınızda açlacaqdır. Mövzularla tez tanışlıq üçün həmçinin, saytın xəritəsindən istifadə edə bilərsiniz. Sayın xərirəsi yuxarıda menü siyahısında rəng və şəkillə ayrəca güstərilmişdir.

Sizin diqqətinizə kompüter tədris məqalələri, bağ sahəsinin mənzərə dizaynı, bütün sayt növləri yaradılması, avtomobilçilərə dərslər, məsləhət, kömək, həmçinin əyləncə və yumor mövzüatı - uşaqların dedikləri və yaradıcılığı, qəstdən uydurula bilməz, bacarıqlı əllərin bədii yaradıcılığı və bu kimi mövzuları da gətirdik. Mövularla əlaqədar bölümlədrdə hər sahədə maraqlandığınız məlumatı taparsınız.

Bizim göstərdiyimiz xidmət sahələrindəki məsləhət pulsuzdur.

Qarşılıqlı razılıqla mütəxəsisimiz məsələni müzakirə və öyrənmək üçün sifarişçinin yanına gedə bilər. Sifarişçinin yerində dərs verilə bilər, bunula yanaşı interaktiv məsləhətlər verilə bilər.
Verilən materiallar bizim oxucularımızın müstəqil öyrənməsi üçündür. Eyni zamanda biz bacarıqlı əllərin bədii yaradıcılığı, avtomobilçilərə dərslər, məsləhət, kömək məqalələri, uşaqların dedikləri və yaradıcılığı və ümumiyyətlə başqa mövzuları da müzkirə etməyə, rəy və material mübadiləsinə hazırıq. Xüsusi dərslərin verilməsi, bütün sayt növləri yaradılması, bağ sahəsinin mənzərə dizaynı və digər konkret layihələrin həyata keçirilməsi, örnəklər, maketlər hazırlanması, şəxsi misallar tərtib edilməsi qarşılığı ödənilimək şərti ilə yerinə yetirilir.

Göstərilən məsələlər çərçivəsində mütəxəsislərin rəyini məmnunluqla dinlərik.

Maraq və xidmətlər üçün əlaqə məlumatıBizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz