• Русский
 • Azəricə
 • Türkçe
\

Bizim esas xidmətlərimiz

Açar təhvili saytlar yaradılmasıAçar təhvili saytlar yaradılması Böyük və kiçik ticarət üçün hər cür sayt. Vizit saytı, Mini, Standart və Qonma səhifəsi Vizit saytları Səxsi sayt fərdi əlamətləri olan şəxslər və şirkətlər üçün, şirkət saytı - kiçik və böyük ticarət üçün İnternet-mağaza saytı Məlumat saytı böyük həcmli məlumatı saxalar və təqdim edər, Tanıtma saytı Sizi daha yaxşı tanıdmağa kömək edər və başqa hər çesid saytlar...
Rus dilindən peşəkar tərcümələrRus dilindən peşəkar tərcümələr, peşəkar avropa, şərq dilləri tərcümələri Ticarər üçün hər çesid saytlar, fərdi şəxslərə, təşkilat və dovıət orqanlarına hər mövzuda. Peşəkar şifahi tərcümələr: nümayəndələrin müşayəti, danışıqların tərcüməsi, görüşlərin tərcüməsi. Peşəkar yazılı tərcümələr: texniki sənədlər, müqavilələrin tərcüməsi, hüquqi və mali tərcümələr...

Ərazidə mənzərə dizaynı

Torpaqda mənzərə düzəldilməsi
 • Nə deməkdir ki?
 • Mənzərə dizaynı ev inşaatında və həyətin gözəlləşdirilməsində artmaqda olan məna almaqdadır. Onun sifarişçiləri zəngin adamlar və yainki bədii zövqlü olanlardır. Mənzərə dizaynını bağçada

  üç ölçülü rəsim

  adlandırmaq olar. Onun şəkilləri və imkanlarının sonsuz olduğu aydıdır. Təcrübəli dizayn ustasının köməyi ilə ərazidə dağlar, göllər, meşələr əmələ gələr, çaylar axar, fontanlar vurar! Balaca ərazi böyüyər, böyük ərazi daha gözəl və cazib olar, zənginləşər. Düşünürəm, deyilənlərin ilkin qoyulan "mənzərə dizaynı nə deməkdir? sualına cavabdır.
 • Bağçanın gözəlləşdirilməsi
 • İlk növbədə söhbət bütün ərazinin planlaşdırılmasından gedir, lazım olan ünsürlərin təyini və yerləşməsindən gedir.
 • Bağça və bostanın yerləşdirilməsi.
 • Ərazinin bitki örtüyü ilə ərazi memarlığı bir-biri ilə vəhdət təşkil etməlidir. Bir-birini tamamlamalı və bir bölümdən o bir bölümə rahat keçid olmalıdır.
 • İstirahət və əyləncə yerləri
 • Eyni səliqə ilə istirahər və əyləncə yerləri meydançaları planlaşdırılır. Bir də ki həm uşaqların, həm böyüklərin marağı qorunmalıdır. Böyeklər, əsasən də cavan ailələr uşaqlardan çox əylənməyi sevirlər. Amma oyuncaqları fəqlənir. Böyüklər və kiçiklər üçün əyləncə yerlərinin müvəffəq yerləşdirilməsi (uşaqların böyüməkdə olduqlarını unutmayın) planlaşdırma və dizayn ustalığıdır.
 • Təhlükəsizlik
 • Bütün təsisatlar diqqətlə planlaşdırılmalı, onların güvənliyini və təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi iləelmi cəhətdən hesablanmalıdır. İti qabarıqlar, tarazlığı az olan və sürüşkən elementlərdən imtina edin. Yüksək sürətli atraksionların planlaşdırılması lazım deyil. Tikilən bina və təsislərdə təhlükəli yerlər olmamalıdır. Az sürətli əyləncələrin (yelləncək, dolanbac v s.) iş və təhlükə tormoz sistemləri olmalıdır. Yüksəklik, nərdivən, qala və basqa tikililər uşaqların sallanaraq yıxıla bilməsini əngəlləməlidir, dəstəkləri, çəpərləri və sə olmalıdır.

Baş səhifəBaş səhifəyə

Axtarış

Hər çesid saytlar yaradılması

Açar təhvili saytlar yaradılması Ticarət üçün Hər çesid saytlar. Mini Vizit saytları Standart Vizit saytları və Qonma səhifəsi saytı Səxsi sayt Şirkət saytı İnternet-mağaza saytı və həmçinin Məlumat saytı Tanıtma saytı Kompüter xidmətləriKompüter xidmətləri

Səhifə yenilənmə mərhələsindədir(ətraflı)