• Русский
  • Azəricə
  • Türkçe
\

Bizim esas xidmətlərimiz

Açar təhvili saytlar yaradılmasıAçar təhvili saytlar yaradılması Böyük və kiçik ticarət üçün hər cür sayt. Vizit saytı, Mini, Standart və Qonma səhifəsi Vizit saytları Səxsi sayt fərdi əlamətləri olan şəxslər və şirkətlər üçün, şirkət saytı - kiçik və böyük ticarət üçün İnternet-mağaza saytı Məlumat saytı böyük həcmli məlumatı saxalar və təqdim edər, Tanıtma saytı Sizi daha yaxşı tanıdmağa kömək edər və başqa hər çesid saytlar...
Rus dilindən peşəkar tərcümələrRus dilindən peşəkar tərcümələr, peşəkar avropa, şərq dilləri tərcümələri Ticarər üçün hər çesid saytlar, fərdi şəxslərə, təşkilat və dovıət orqanlarına hər mövzuda. Peşəkar şifahi tərcümələr: nümayəndələrin müşayəti, danışıqların tərcüməsi, görüşlərin tərcüməsi. Peşəkar yazılı tərcümələr: texniki sənədlər, müqavilələrin tərcüməsi, hüquqi və mali tərcümələr...

Evin eşik işlərinin görülməsi: nəzəriyyə və təcrübə

Evin eşik tərəflərini düzəldirik

Nədən başlayaq? Əgər evin divarlarını hörərkən tikinti meşələri almamışsınızsa, evin eşik işlərini görülməsi onlarsız mümkün deyil. Bunlardan başlamaq lazımdır. Tikinti meşələri ciddi zavod istehsallı olmalıdir (lazımlı şəraitdə hazırlanmayan meşələr dayanıqlı və təhlükəsiz olmaz). Standart metal meşələr olçüsu 1х2х3 m. (eni, hündürlüyü, uzunluğu) olan oyuqlardan (gözlərdən) ibarətdir ki, bunun da 6 m² ahə tutduğu aydındır. Tək oyuq üçün 2 dayaq lazımdır, bir neçə bitişik oyuqlar üçün onların sayından bir əksik qədər. Bunu bilərək, müəyyən sahəni əhatə etmək üçün nə qədər dayaq, uzun dirək, taxta lövhə və digər hissələrin tələb olunduğunu hesablamaq çətin olmaz. Söz gəlmişkən deyim ki, meşələr ev içi işlərdə də müvəffəq istifadə edilə bilər.

Təsisatın Qurulması/sökülməsi zamanı və əlbəttə ki iş zamanı istehsalçının təlimatlarına və iş təhlükəsizliyi qaydalarına əməl edin. Aavadanlıq təlimatda göstərinlən qaydada qurulmalıdır. Meşələr mütləq evə anker vidaları ilə və ya sığorta kəndirləri ilə bərkidilməlidir. Sökülməsi tərs ardıcıllıqla həyata keçirilməlidir.

Dam altlıqlarının qapadılması

. Kim bilmirsə, söhbət damın bitdiyi yerlə divar arasındakı açıq yerlərdən gedir. Dam altlıqlarının qapadılması taxta ilə olabilər, sonradan plastiklə örtülə də bilər.

Suvaq. Materialları, əgər Sizin təcrübəniz azsa, hər bir satıcı kömək edə bilər. Suvağın vurulması texnikası adətən torbasının üstündə yazılır. Sizə bir neçə mala növü lazım olacaq (müxtəlif şəkilli). Onların paslanmaz poladdan olması məsləhətdir. İlk təcrübəni balaca sahədə aparın ki, lazım olsa yenidən düzəldilməsi çətin olmasın. Öyrənmək üçün çox vaxt lzım olmamalıdır. Suvağın ümumi istiqaməti yuxarıdan aşağıya olmaqla, ancaq hər səviyyə üzrə aşağıdan yuxarıya çəlilir. Qövs şəkill və sağa-sola hərəkətlər mümkündür. Təz qurumuş (amma həddindən ziyadə deyil) böyük dənəli pas kağızı ilə yaxşıca Hamarlanır.

Kürk. Nəzərdə tutulmuşsa, suvağın üstünə çəkilən əlavə tənəqəyə deyilir. Suvaqda olduğu kimi materialın seçilməsinə satıcının köməyinə ümid edə bilər. Vurulması texnikası da bənzərdir. Amma ideal kürk relyef rəsmo olan yuvarlaq firçalarla (rollarla) vurulur.

Elektrik telinin evə girişi suvaq (və vardıysa, kürk) işləri bitdikdən sonra həyata keçirilir. Layihəyə görə, müəyyən yüksəklikdə evin divarında dəlik açılır, divara qarmaq aşılır, kabelin trosu (ya özü) qarmağa bərkidilir. Metal dirsəklərdən istifadə edilə bilər. Dlinən yer qaydaya gətiriləndən sonra meşələr söküləbilər.

Yağış sularının axıdılması sistemi, yer altə təsisatların evə çəkilməsi (su şəbəkəsi, qaz, kanalizasya və s.) də evin eşik işlərinin görülməsi deməkdir və layihə üzrə tələb olunan texnologiyalara riayət etməklə inşa edilir.

Baş səhifəBaş səhifəyə

Axtarış

Hər çesid saytlar yaradılması

Açar təhvili saytlar yaradılması Ticarət üçün Hər çesid saytlar. Mini Vizit saytları Standart Vizit saytları və Qonma səhifəsi saytı Səxsi sayt Şirkət saytı İnternet-mağaza saytı və həmçinin Məlumat saytı Tanıtma saytı Kompüter xidmətləriKompüter xidmətləri

Səhifə yenilənmə mərhələsindədir(ətraflı)