• Русский
 • Azəricə
 • Türkçe
 • ro-fantasy.jpg
 • aist.jpg
 • rs-spiral.jpg
 • ro-cherry.jpg
 • rs-prost.jpg
 • ro-klen.gif
 • ro-rose.jpg
 • rs-express.gif
 • ris-1-svidanie.gif
Saytalar yaradılması, peşəkar tərcümələr, yaradıcılıq sahələri

Bizim esas xidmətlərimiz

Açar təhvili saytlar yaradılmasıAçar təhvili saytlar yaradılması Böyük və kiçik ticarət üçün hər cür sayt. Vizit saytı, Mini, Standart və Qonma səhifəsi Vizit saytları Səxsi sayt fərdi əlamətləri olan şəxslər və şirkətlər üçün, şirkət saytı - kiçik və böyük ticarət üçün İnternet-mağaza saytı Məlumat saytı böyük həcmli məlumatı saxalar və təqdim edər, Tanıtma saytı Sizi daha yaxşı tanıdmağa kömək edər və başqa hər çesid saytlar...
Rus dilindən peşəkar tərcümələrRus dilindən peşəkar tərcümələr, peşəkar avropa, şərq dilləri tərcümələri Ticarər üçün hər çesid saytlar, fərdi şəxslərə, təşkilat və dovıət orqanlarına hər mövzuda. Peşəkar şifahi tərcümələr: nümayəndələrin müşayəti, danışıqların tərcüməsi, görüşlərin tərcüməsi. Peşəkar yazılı tərcümələr: texniki sənədlər, müqavilələrin tərcüməsi, hüquqi və mali tərcümələr...

Təkrarsız əl işləri

Nadir əl işləri örnəkləri: Əl işi: ağacda naxış yonma və tikiş

Ağac üzərində bədii naxış qoyma, qadın paltarının tikişi, naxışı

, zövqlə paltarın bədii naxışlarla bərpası və digər işlər.

 • Ağac üzərində bədii naxış yonma
 • Evin içini bəzəmək üçün əşyalar: çərçivələr, pannolar, heykəllər. Divar bəzəyi naxışlar və elementlər, nərdivən bəzəkləri, yataq otaqları üçün və s.

  Elementlər düz, qabarıq və üç ölçülü (həcmli) ola bilər. Düz elementlərə pərcərə ətrafı, qapı, divar bəzək ünsürləri və diqqətin əşyanın qabarıqlığında deyil şəklində, naxışında toplandığı başqa elementləri aid etmək olar. Amma buna baxmayaraq, "relyeflilərlə düzlər" arasında aydın görünən ayırıcı xətt çəkmək çətin olar. Onlar hər hansı bir cəhətcə bir biri ilə kəsişir.

  Sırf qabarıq elementlərə adətən divar və səth oyma şəkilləri, masa üstü bəzək elementləri, mətbəx əşyaları (qaşıq, parç, altlıqlar, qapaqlar) və s. aiddir.

  Üç ölüçülü elementlər - aydındır ki, heykəllər, ev və baxça üçün düzəldilən müxtəlif həcmli tətbiqlərdir. Bunlara həmçinin nərdivən boyu N.K. İlk Görüşgücləndirici, dayaq elementləri - dəstəklər, dirəklər, kürəciklər, çəpər qoruqluqları və bədii mebel əşyaları aid edilə bilər.

  Taxtadan düzəldilmiş bədii bəzək əşyalarının tətbiq sahəsi və müxtəlif şəkilləri çox genişdir. Bu genişliyi yalnız sonsuz insan fantaziyası ilə əhatə etmək olar. )

 • Qadın paltarının tikişi, naxışı, bəzənməsi
 • Əl işləri ustası xanım, fərdi qadın paltar və papağı tikilməsi, hamar, qabarıq və çarpaz naxış tikişi, paltarın bədii naxışlarla bərpası üzrə metodik kömək edər.

Baş səhifəBaş səhifəyə