Bizim esas xidmətlərimiz

Açar təhvili saytlar yaradılmasıAçar təhvili saytlar yaradılması Böyük və kiçik ticarət üçün hər cür sayt. Vizit saytı, Mini, Standart və Qonma səhifəsi Vizit saytları Səxsi sayt fərdi əlamətləri olan şəxslər və şirkətlər üçün, şirkət saytı - kiçik və böyük ticarət üçün İnternet-mağaza saytı Məlumat saytı böyük həcmli məlumatı saxalar və təqdim edər, Tanıtma saytı Sizi daha yaxşı tanıdmağa kömək edər və başqa hər çesid saytlar...
Rus dilindən peşəkar tərcümələrRus dilindən peşəkar tərcümələr, peşəkar avropa, şərq dilləri tərcümələri Ticarər üçün hər çesid saytlar, fərdi şəxslərə, təşkilat və dovıət orqanlarına hər mövzuda. Peşəkar şifahi tərcümələr: nümayəndələrin müşayəti, danışıqların tərcüməsi, görüşlərin tərcüməsi. Peşəkar yazılı tərcümələr: texniki sənədlər, müqavilələrin tərcüməsi, hüquqi və mali tərcümələr...
Bütün maşın növlerinin təmiri

Avtomaşına xidət edilməsi və təmirMaşının təmiri və qayğı göstərilməsi

"Təmirə başlamadan təyin edin obyekin təmiri mümükündürmü"
(Həqiqət)

Qayğı, xidmət və təmir haqqında məsləhətlər

Məqalə maşını həm də Öz gücqmüzlə maşın təmir ediriktəmir etməyi sevən həvəskarlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Əlbətt ki adamın

Öz əlləriylə avtomobili təmir etmək

üçün müəyyən çilingər qabiliyyəti lazımdır. Kimin təcrübəsi azdırsa, bir az mütaliə edə bilər (məs., master.znay.net/raboty_po_metalu/slesarnye_raboty). Həvəsdən və vaxtdan danışmırıq, çünki təmir etmək istəyən adamda hər iki təşkiledicinin olduğunu qəbul edirik. "Qayğı" və "xidmət" anlayışlarını təyin edək. Öz mahiyyətinə görə onlar eyni mənalıdır. Mənim zənnimcə, "qayğı" daha çox maşının təmzlik və qaydasında tutulması üçün uyur, "xidmət" isə artıq kiçik təmirat elementəlin daxil edir (ТX, yağ dəyişmə...).

Saytımızda Siz çox təcrübəlil sürücülərin, öz əlləriylə avtomobili təmir edənlərə, qayğı göstərmək və xidmət etmət haqqında metodik məsləhətlətinı oxuya bilərsiniz. Əvvəlcədən xəbərdarlıq edirik ki, saytda biz ban (kuzov) təmir məsələlərinə toxunmağı planlaşdırmırıq. Bu ayrı mövzudur, xususi bilik və bacarıq tələb edir (heç olmazsa qaynaq işi) və həm də ona görə ki, bu işlərin ev şəraitində görülməsi çətindir.

Biz çilingər və ümun təmirat işlərindən bəhs edəcəyik. Maşınını təmir edən qadınNövbəti səhifədə təmir üçün lazım olan ən zəruri alətlərin və avadanlığın siyahısı verilmişdir. İmkan daxilində onların istifadə qaydaları, xüsusiyyətləri haqqında, həm də onlar vasitəsi ilə görülən işlər haqqında danışacağıq. Eyni sözlər maşın üçün qayğı və xidmətə də aiddir (qayğı, xidmət və təmir bir-birinə bağlı olduğu üçün). Qayğı, xidmət və təmir biri birinə bağlı olduğu qçqn . Qeyd edək ki qayğının gündəlik, mövsümlük (yay-qış) və xüsusi növləri var. Son növ müəyyən hadisə ilə əlaqədar olaraq və yaxud könlün arzusu ilə edilə bilər.

↓Davamı Baş səhifəBaş səhifəyə
 

Axtarış

Hər çesid saytlar yaradılması

Açar təhvili saytlar yaradılması Ticarət üçün Hər çesid saytlar. Mini Vizit saytları Standart Vizit saytları və Qonma səhifəsi saytı Səxsi sayt Şirkət saytı İnternet-mağaza saytı və həmçinin Məlumat saytı Tanıtma saytı Kompüter xidmətləriKompüter xidmətləri
Avto təmiri üçün alətlər və avadanlıq: nə lazımsa
Peşəkar təmir üçün çox şey lazımdır. Ancaq bu məqalə avto həvəskarlarına yönəli olduğu üçün, alət və avadanlığa olan tələblər də qənaətlidir. Şəxsi qarajda qaldırıcı mexanizn qoymaq çətindir, amma çuxur zəruridir.
 • Avto-təmir üçün alət dəstləriƏn az iki müxtəlif çəkic, onlardan biri 800 qr.;
 • Montaj kürəkləri - biri düz;
 • Böyük sərt polad qol, güc işləri üçün;
 • Burucu qollar və altı bucaq, ulduz kəsikli, çin maşınları aludələdinə - üç bucaq kəsikli ucluqlar;
 • Düz vintaçanlar - müxtəlif ölçülü;
 • Əlavə zərbəyə dayanıqlı vintaçan;
 • Dəmir qıran isgənə və iz vuran;
 • Böyük (min. 100 mm) və kiçik məngənə;
 • Müxtəlif kəsikli yeyə, metal bıçqısı;
 • Müxtəlif ölçülü bülöv daşları;
 • Çox miqdarda pas kağızı № 0 dan 5-6 qədər;
 • Çuxur üçün işıq lampası;
 • Yiv açan çibuk və başlar - minimal dəst;
 • Müxtəlif troslar, çəkici kanatlar;
 • Lehim lampası və ya qaz isidicisi;
 • Bülöv çarxı masaya bərkidilmiş;
 • Buynuzlu qayka açarları 6-36mm;
 • Eyni ölçülü yumru başlı açarlar. Kombinə edilmiş açarlar - ən yaxşısı;
 • Silindr şəkilli açar başları: 5-36mm. Yaxşı olar ki, 13 mm-yə qədər burucu qollar 1/4" ölçüsündə təkrar olsun, boyükləri 1/2". 3/8" də artıq olmaz;
 • Əsas silindr açar başların - heç olmazsa 13, 14, 17 и 19 mm üçün bir neçə növü - dərini və təmir varianlarınin olması (köhnə vint və qaykaların açılması üçün) çox yaxşıdır;
 • Müxtəlif kəlbətinlər, sıxaclar - tələbata görə;
 • Domkrat;
 • Bucurqat;
 • Dəlik açan müxtəlif dəyişən ucları və şlifə dairələri ilə;
 • Avtotəmiri üçün əlavə alət dəsti
 • Çox keyfiyyətli maşın altı dayaqlar - müxtəlif yüksəklikli;
 • Maşını tərpənməkdən qoruyan başmaqlar - metal daha yaxşıdır;
 • Müxtəlif vint, qayka, şrup, özü yiv açanlar, contalar (şaybalar - adi, ulduzlu və yaylı), mümkün qədər çox (amma həddini keçməməklə);
 • İş paltarı, əlcəklər, qoruyucu vasitələr.

Əlbəttə başa düşürsünüz ki, biz avto təmiri üçün alətlər, avadanlıqlardan ən zərurisini saydıq, bir də qiyməti ücuz olanları. Gerisi zövqə və imkana bağlıdır.

Səhifə yenilənmə mərhələsindədir(ətraflı)