• Русский
  • Azəricə
  • Türkçe

Bizim esas xidmətlərimiz

Açar təhvili saytlar yaradılmasıAçar təhvili saytlar yaradılması Böyük və kiçik ticarət üçün hər cür sayt. Vizit saytı, Mini, Standart və Qonma səhifəsi Vizit saytları Səxsi sayt fərdi əlamətləri olan şəxslər və şirkətlər üçün, şirkət saytı - kiçik və böyük ticarət üçün İnternet-mağaza saytı Məlumat saytı böyük həcmli məlumatı saxalar və təqdim edər, Tanıtma saytı Sizi daha yaxşı tanıdmağa kömək edər və başqa hər çesid saytlar...
Rus dilindən peşəkar tərcümələrRus dilindən peşəkar tərcümələr, peşəkar avropa, şərq dilləri tərcümələri Ticarər üçün hər çesid saytlar, fərdi şəxslərə, təşkilat və dovıət orqanlarına hər mövzuda. Peşəkar şifahi tərcümələr: nümayəndələrin müşayəti, danışıqların tərcüməsi, görüşlərin tərcüməsi. Peşəkar yazılı tərcümələr: texniki sənədlər, müqavilələrin tərcüməsi, hüquqi və mali tərcümələr...

Uşaqların dili ilə gerçək həqiqət söylənir. Uşaqların dedikləri, hərəkətləri, yaradıcılığı

Uşaqların dedikləri, hərəkətləri, yaradıcılığı Uşaqların dili ilə həqiqət söylənir

Hər yay bizim kəndə Ukraynadan nənəsi gilə yeni yetmə, Mikola adlı oğan uşağı gəlir. Mehriban, danışqan, yürək oğlandır. Həmişə bir şey uydurur "Mənə, baxın, mən sərhədd qoşunlarıyam, siz cəsussunuz"...Və s.
Bir gün həyətdə işləyirəm, qulağımın ucu ilə eşidirəm, bizim üşaqlardan biri:
- Mən şopa gedirəm, - bilirsiniz da, şop gənclər arasında dükan deməkdir. Qonağın da deyəsən bundan xəbəri yoxdur.
- Nə şopu? - Mikola soruşur.
- Adı şopa, - birinci cavab verit.
- Adı şopun harasına?
- Hər yerinə?
- Hər yeri nədir?..
- Nəyi nədir? Mübahisə qızışır. "Nə?", "Sən nə?" və s. Hər ikisi xoruz kimi qıp-qırmızıdır. Mən qarışmaq məcburiyyətindəyəm:
- Dükana gedir Mikola, al-verə, - deyirəm.
- Əvvəlcədən belə desəydiniz...
Oyun artıq mənsiz, normal şəkildə davam edir...

İki yaşlı qız uşağına yemək yedirtmək istəyirəm:
Yıldızlı sema - Ye, gözəl qız, sıyığı ye, - deyirəm.
- Yex, - deyir.
- Onda süd iç?
- Yex.
Mən çətindəyəm:
- "Yex" nə deməkdir? - suruşuram.
- Yexnə deməkdir! - cavabı alıram.

↓Çocuk resimleri sergisi Baş səhifəyəBaş səhifə

 

Axtarış

Hər çesid saytlar yaradılması

Açar təhvili saytlar yaradılması Ticarət üçün Hər çesid saytlar. Mini Vizit saytları Standart Vizit saytları və Qonma səhifəsi saytı Səxsi sayt Şirkət saytı İnternet-mağaza saytı və həmçinin Məlumat saytı Tanıtma saytı Kompüter xidmətləriKompüter xidmətləri