• Русский
  • Azəricə
  • Türkçe
Saytalar yaradılması, peşəkar tərcümələr, yaradıcılıq sahələri

Bizim esas xidmətlərimiz

Açar təhvili saytlar yaradılmasıAçar təhvili saytlar yaradılması Böyük və kiçik ticarət üçün hər cür sayt. Vizit saytı, Mini, Standart və Qonma səhifəsi Vizit saytları Səxsi sayt fərdi əlamətləri olan şəxslər və şirkətlər üçün, şirkət saytı - kiçik və böyük ticarət üçün İnternet-mağaza saytı Məlumat saytı böyük həcmli məlumatı saxalar və təqdim edər, Tanıtma saytı Sizi daha yaxşı tanıdmağa kömək edər və başqa hər çesid saytlar...
Rus dilindən peşəkar tərcümələrRus dilindən peşəkar tərcümələr, peşəkar avropa, şərq dilləri tərcümələri Ticarər üçün hər çesid saytlar, fərdi şəxslərə, təşkilat və dovıət orqanlarına hər mövzuda. Peşəkar şifahi tərcümələr: nümayəndələrin müşayəti, danışıqların tərcüməsi, görüşlərin tərcüməsi. Peşəkar yazılı tərcümələr: texniki sənədlər, müqavilələrin tərcüməsi, hüquqi və mali tərcümələr...

Bütün tərcümə çeşidləri


"Neçə dil bilirsən, o qədər adamın əvəzisən..."
(Qədim şərq müdrik sözü)

Avrova və şərq dillərindən peşəkar tərcümələrBiz

Rus dilindən peşəkar tərcümələr

,

Avrova və şərq dilləri tərcümələri

edirik, həmçinin başqa dillərdən.
Düşünüruk ki, Siz Rus dilindən peşəkar tərcümələr, yainki Avrova və şərq dilləri ifadəsini oxuyarkən, həmin dillərə peşəkat tərcümələr və o dillərdən peşəkat tərcümələr edildiyini nəzərə alırsınız.
Bizim tərcüməçilərimiz öz işinin ustadırlar. Peşəkarlıq bizim üçün hər işdə devizdir. Biz dünyada dil fərqindən doğan anlaşılmazlıqlar hasarını yox etmək istəyirik, insanlar arasında xoş ünsiyyət yaranmasını istəyirik. Sizin sifarişlərinizi böyük iş təcrübəsi olan, dilin incəliklərinə malik olan mütəxəsislər yerinə yetirir. Məsləhətçilərimiz Sizi diqqətlə dinlər, çətin məsələlərin savadlı şəkildə qoyulmasına kömək edər, bilmədiyiniz mövzularda məsləhətlər verərlər. Bizim təcüməçilər tez və savdlı çalışırlar. Tərcümələrə bizim ayrıca Peşəkar tərcümələr saytımız həsr olunmuşdur. Bu link tərcümələr saytının baş səhifəsinə aparır. Burada Siz tərcümələrə aid olan və onları müşayət edən xidmətlər (notariat xidmətləri, apostil vurulması və s.) üzrə məlumat ala bilərsiniz. Egər Sizi konkret olaraq şifahi peşəkar tərcümələr və ya yazılı peşəkar tərcümələr, bundan başqa saytların tərcüməsi maraqlandırsa, göstərilən linklərdən və ya yuxarıdakı "Bütün tərcümə çeşidləri" menüsündən istifadə edərək, birbaşa istədiyiniz sayt səhifənə keçə bilərsiniz.

Baş səhifəyəBaş səhifəyə