Açar təhvili saytlar yaradılmasıAçar təhvili saytlar yaradılması Həm böyük, həm də kiçik ticarət üçün istənilən sayt. Vizit saytı mini, standart,və həmçinin qonma səhifəsi saytlarıŞəxsi sayt fərdi şəxslər və öz üzü olan şirkətlər üçün, şirkət saytı Həm kiçik, həm də böyük ticarət üçünİnternet-mağaza saytı .Məlumat saytı böyük həcmli məlumatın saxlanması və nümayişi üçün, Tanıtma saytı və Sizin üçün istədiyiniz sayt...
Array Daha geniş
Azərbaycan dilindən və rus dilindən peşəkar tərcümələrAzərbaycan dilindən və rus dilindən peşəkar tərcümələrTicarət və fərdi şəxslər üçün, təşkilatlar və dövlət məqamları üçün instənilən mövzuda bütün peşəkar tərcümə növləriPeşəkar şifahi tərcümələr: nümayəndələrin müşayəti, danşmaların və görüşmələrin tərcüməsiTexnik sənədlərin peşəkar yazılı tərcüməsi, meqavilələrin, hüquqi və mühasibə sənədlərinin tərcüməsi...
 
Bizim xidmətlərimiz

Bizim xidmətlərimiz

İnşaat, dizayn, yaxşılaşdırma, təmir

Özümüz tikirik

Ev tikməyə nədən başlamalı?

Tutalım ki, Siz ev tikmək üçün ayrılan sahənin xoşbəxt sahibi oldunuz: mövsümlük (bağ evi) və ya əsas ev. Yəqin ki yerli hakimiyyət orqanının, ev tikmək üçün verdiyi icazə (qərar) əlinizdədir. Əgər Allah gösətməsin, belə deyilsə, gerisini oxumayın. Əvvəcə gedin ərazi haqqlarını qaydaya salın. Sonrakı addım torpaq haqqlarının möhkəmləndirilməsi - qərarın kağızdan torpağa köçürülməsidir. Texnik inventarizasiya bürosunda (TİB) və ya Dövlər reyestrində ərazini qeyd etdirmək lazımdır . Torpağa pasport alınmalıdır, əslində bu məziyətinə görə başqa bir kağızdır, amma onun üstündə yerin nəzəri parametrələri deyil, gerçək ölçüləri (onlar arasında fərq ola bilər) vardır. Bu sənəd Sizin ərizənizlə, yer ölçmə işləri aparıldıqdan sonra verilir. Gələcək gonşuların bu işdə iştirakı çox mühümdür, xüsusən, Siz ev tikənlər kollektivinə (kooperativ, birlik və s.) sonradan qatılırasız. Şəxsi təcrübə göstərir ki, mütləq bir mədimazar qonşu tapılacaq ki, deyəcək "orada ölçmürsünüz və ya düz ölçmürsünüz". Rəsmi dövlət məmurunun ölçmə işlərini görən mədimazar daha həmişəlik susar (heç olmazsa bu mövzuda).

İnşaatçinin alət və avadanlığı

ixtisasından (təcrübəsindən) və görüləcək işlərdən asılıdır. Amma mütləq çəkic (böyük, kiçik), gürz, bağça beli, kürək, balta/kərki, mişrlar (dəyişən uclu da ola bilər), metal kəsən, dəmir qıran, kəlbətinlər, dələn, şurup taxan, otverkalar, qayka açarları, benzinli mişar, səviyyə (zərbəyə dayanıqlısı daha yaxşı), yeyə, rəndə, bağ və təsərrüfat bıçaqları, kova, mıx və mıxçalar, şuruplar, müxtəlif

ləvazimat

və s. olmalıdır. Elektrik genertorunun çox faydası var (imkanı olnalar üçün). Biz burada İnşaatçinin alət və avadanlığı haqqında əsas məlumatı verdik.
Sonrakı addım bütün sahənin və o cümlədən

ev inşaatı yerinin işarələnməsi

işididir. İmkan və həvəs olduğunda bu işi hər hansı bir inşaat və layihə idarəsinə (onların adında mütləq "hidro-torpaq", "hipro-layihə" və s. olacaq) həvalə edə bilərsiniz. Yox əgər istəməzsə, o zaman cəsarətlə metrə və beli əlinizə alın və keçin qabağa. Çox tez gözəl hasar çəkməyi nə qədər istəsəniz də, onun vaxtı hələ gəlməyib. Hasar, torpaq işləri 100%, ev-divar işləri 50-60% olmayınca qoyula bilməz. Materialların gətirilməsi, kommunikasiya və s. işləri buna imkan verməz. Bir də məsrəf məsələsi də var. Böyük kapital yatırımı evə sərf olunmalıdır. İlk zaman üçün məftil, kəndir, plastik tor və s.-dən düzəldilmiş müvəqqəti hasar bəs olar,

keçid və ala qapı yerləri

də nəzərə alınmaqla. Amma gələcək hasarın dirəklərinin çoxu, istəsəniz, ilk etapda da qoyula bilər. Dirək düzərkən gələcək keçid və ala qapı qoyulacaq yerlər yaddan çıxartmayın. Ev inşaatı yerinin işarələnməsi müvəqqəti hasar içində aparılır. İşarələnmənin ən bəsit şəkli evinin konturunu torpaqda yaxşıca bərkidilmiş çubuqlar arasında ip və ya məftil vasitəsi ilə göstərməkdir.

Torpaq işlərinə "hidro, torpaq, hipro, layihə" və s. tutanlar, evin inşasına da bir firma və ya grup tutarlar. Başqaları isə ya dostlardan-tanışlardan layihə borc alar, ya da özləri layhə hazırlarlar. Bundan sonrakı işlərimizdə artıq layihənin hazır olduğunu fərz edirik.
İnşaatın digər bölümləri olan "İnşaat, dizayn, yaxşılaşdırma, təmir" mövzularını saytın növbəti səhifələrində ələ alacağıq.

Baş səhifəyəBaş səhifəyə

debug