Sürücülük bacarığının təkmilləşdirilməsi

Bizim esas xidmətlərimiz

Açar təhvili saytlar yaradılmasıAçar təhvili saytlar yaradılması Böyük və kiçik ticarət üçün hər cür sayt. Vizit saytı, Mini, Standart və Qonma səhifəsi Vizit saytları Səxsi sayt fərdi əlamətləri olan şəxslər və şirkətlər üçün, şirkət saytı - kiçik və böyük ticarət üçün İnternet-mağaza saytı Məlumat saytı böyük həcmli məlumatı saxalar və təqdim edər, Tanıtma saytı Sizi daha yaxşı tanıdmağa kömək edər və başqa hər çesid saytlar...
Rus dilindən peşəkar tərcümələrRus dilindən peşəkar tərcümələr, peşəkar avropa, şərq dilləri tərcümələri Ticarər üçün hər çesid saytlar, fərdi şəxslərə, təşkilat və dovıət orqanlarına hər mövzuda. Peşəkar şifahi tərcümələr: nümayəndələrin müşayəti, danışıqların tərcüməsi, görüşlərin tərcüməsi. Peşəkar yazılı tərcümələr: texniki sənədlər, müqavilələrin tərcüməsi, hüquqi və mali tərcümələr...

Sürücülük bacarığını təkmilləşdirmə dərsləri

Maşın həvəskarlarına: sürücülük və təmir məsələləri Hərəkat qaydalarıını bilmədən, maşının quruluşunu bilmədən, onun bu və ya başqa bir halda özünü necə aparacağını bilmədən maşın sürmək olarmı? Adi Avto məktəblərdə və kurslarda nəyi öyrətmirlər?

Avto maşin sürmək dərsləri

artıq sürücülük kursunu bitirərək, DAM də müvəffəq imtahan verərək vəsiqə almış və yaxşı olardı ki bir neçə illik stajı olan sürücülər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Burada böyük sürücülük təcrübəsi olnan sürücünün məsləhətləri verilir. Məqalə həqiqi sürücülük stajı (vəsiqə aldığı gündən deyil, daimi sürməyə başladığı gündən) ən az 3 il olan sürücülər üçün daha faydalı olar. Sürücülüklə əlaqədar olan, həyatda rast gəlinən, adi kurslarda keçilməyən bir çox gerçək hadisələr təsvir edilir, onların izahı, səhvlərin təhlili və düzgün cavablar verilir. Vəsiqəsini öz gücü ilə almayan "yoldaşlar" heç narahat olmasınlar, özlərini gücə salmasınlar. Hesabı bilməyən cəbri öyrənə bilməz. Sürücülük bacarığını təkmilləşdirmə dərsləri bünövrə bilikləri üstünə əlavə edilə biər. Bünövrəsiz ev olmaz.
Oz əllərimizlə avtomobili təmir etmək üçün

Məsləhətlər

. Təcrübə, bilirsiniz, bir gündə gəlmir. Maşının təmiri işində bəzi sadə məsələlərin cavabını tapmaq üçün bəzən çox vaxt sərfi tələb olunur. Onların cavablarını bilmək Sizi pul və vaxt məsrəfindən qorumaqla, səhhətinizi də qoruyar. Təmir üçün hansı alətlər istifadə olunur? Hansı əlavə bilik və təcrübə lazımdır? Bu başlıqlarda biz özü maşını təmir etməyi sevən, yaxud təmit etməyə məcbur qalan arxadaşlara kömək etməyə çalışacağık. Məqaləni sadəcə maraqlananlar da oxuya bilər. Oz əllərimizlə avtomobili təmir haqqında çox yazılsa da, biz materialın öz oxucularını tapacağını və faydalı olacağını düşünürük.

Baş səhifəBaş səhifəyə

Axtarış

Hər çesid saytlar yaradılması

Açar təhvili saytlar yaradılması Ticarət üçün Hər çesid saytlar. Mini Vizit saytları Standart Vizit saytları və Qonma səhifəsi saytı Səxsi sayt Şirkət saytı İnternet-mağaza saytı və həmçinin Məlumat saytı Tanıtma saytı Kompüter xidmətləriKompüter xidmətləri