Təcrübəli sürücünün məsləhətləri

Maşın həvəskarları üçün biz iki mövzu təqdim edirik: Sürücülük bacarığını təkmilləşdirmə dərsləri və Avtomobilin baxımı və təmiri. Burada «avtomobil həvəskarları» deyərkən biz yalnız, sayı çox olsa da, peşəkar sürücülər tərəfindən az tanınan şəxsi maşın sahibləri və onların sürücülərini nəzərdə tutmuruq. Biz avtomobili səmimi qəlbdən sevən, onu həyatımızın bir hissəsi və minik vasitəsi kimi qəbul edən insanları, o cümlədən hələ maşını olmayanları da nəzərdə tuturuq.

Sürücülük bacarığını təkmilləşdirmə dərsləri

Sürücülük bacarığını təkmilləşdirək Hərəkat qaydalarıını bilmədən, maşının quruluşunu bilmədən, onun bu və ya başqa bir halda özünü necə aparacağını bilmədən maşın sürmək olarmı? Biz adi avto məktəblərində və kurslarında heç söhbət getməyən xüsuslardan bəhs etməyi düşündük.

Avto maşin sürmək bacarığının təkmilləşdirilməsi

məqaləsi, artıq sürücülük kursunu bitirərək, DAM də müvəffəq imtahan verərək vəsiqə almış və yaxşı olar ki, bir neçə illik stajı olan sürücülər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Burada

böyük təcrübəli sürücünün məsləhətləri

verilir. Məqalə həqiqi sürücülük stajı (vəsiqə aldığı gündən deyil, daimi sürməyə başladığı gündən) ən az 3 il olan sürücülərə daha faydalı olar. Sürücülüklə əlaqədar olan, həyatda rast gəlinən, adi kurslarda keçilməyən bir çox gerçək hadisələr təsvir edilir, onların izahı, səhvlərin təhlili və düzgün cavablar verilir. Vəsiqəsini öz gücü ilə deyil, satın alan çığırdaşlar heç narahat olmasın, özlərini gücə salmasın. Hesabı bilməyən cəbri öyrənə bilməz. Sürücülük bacarığını təkmilləşdirmə dərsləri bünövrə bilikləri üstünə əlavə edilə biər. Bünövrəsiz ev olmaz. Oxyun.

Avtomobilin baxımı və təmiri

Oz əllərimizlə

avtomobili təmir etmək üçün məsləhətlər

. Təcrübə, Avtomobilin baxımı və təmiribilirsiniz, bir gündə gəlmir. Maşının təmiri işində bəzi sadə məsələlərin cavabını tapmaq üçün bəzən çox vaxt sərfi tələb olunur. Onların cavablarını bilmək Sizi pul və vaxt məsrəfindən qorumaqla, səhhətinizi də qoruyar. Təmir üçün hansı alətlər istifadə olunur? Hansı əlavə bilik və təcrübə lazımdır? Bu başlıqlarda biz özü maşını təmir etməyi sevən, yaxud təmir etməyə məcbur qalan arxadaşlara kömək etməyə çalışacağık. Məqaləni sadəcə maraqlananlar da oxuya bilər. Oz əllərimizlə avtomobili təmir haqqında çox yazılsa da, biz materialın öz oxucularını tapacağını və faydalı olacağını düşünürük. Oxyun.

Baş səhifəBaş səhifəyə

debug